For nuværende behandles så vidt vides kun patienter med Clostridium Difficile på AUH

Se mere her.