På Hvidovre hospital behandles så vidt vides kun patienter med Clostridium Difficile.

Læs her om deres forskning.